kewujudan kualiti ketidakstabilan

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

kewujudan kualiti ketidakstabilan

qizhenapp
<p>ini sebahagian daripada kualiti barangan sering baik dan buruk, kerana harga pembelian jauh lebih rendah daripada saluran lain, walaupun harga jualan peniaga dijual, atau menguntungkan. Oleh itu peniaga-peniaga AS yang kecil dan sederhana lebih bernilai ialah harga pembelian produk.</p>
<p>Tetapi jangka masa panjang, imej produk Cina akan sangat terjejas, tetapi juga terdedah kepada anti-lambakan AS. Pada masa ini, saya mengeksport produk ke Amerika Syarikat masih bahan mentah, nilai rendah dan bahan hiasan perumahan yang berintensifkan buruh, jumlah import untuk mengekalkan momentum pertumbuhan,</p>
<p>terutamanya oleh kelebihan harga. Masalah utama atau kewujudan kualiti ketidakstabilan, dan beberapa produk seperti alat tangan, peralatan dapur dan tandas di dalam keran dan peralatan elektrik, dan lain-lain, dari rupa rupa dan negara-negara lain dan kawasan produk yang serupa tidak sangat berbeza,</p>
<p>Related links:</p>
<p>laman dalam jualan lantai borong</p>

<p>cara memasang gentian kaca bumbung di rumah bot</p>

<p>luar post dek berongga</p>